4521 New Glasgow Rd. Scottsville, KY 42164 270-618-5577
2015 Kia
Optima
2015 Kia Optima
$12,995
2017 Ford
Edge
2017 Ford Edge
$23,995
2016 Chevrolet
Traverse
2016 Chevrolet Traverse
$23,995
2017 Chevrolet
Traverse
2017 Chevrolet Traverse
$17,450
2015 Ford
Fusion
2015 Ford Fusion
$14,450