4521 New Glasgow Rd. Scottsville, KY 42164 270-618-5577
2014 Chevrolet
Malibu
2014 Chevrolet Malibu
$17,450
2012 Dodge
Grand Caravan
2012 Dodge Grand Caravan
$15,450
2013 Dodge
Grand Caravan
2013 Dodge Grand Caravan
$16,995
2009 Dodge
Journey
2009 Dodge Journey
$11,450
2014 Dodge
Avenger
2014 Dodge Avenger
$13,995
2011 Chevrolet
HHR
2011 Chevrolet HHR
$9,995
2010 Nissan
Maxima
2010 Nissan Maxima
$14,450
2014 Chevrolet
Cruze
2014 Chevrolet Cruze
$13,995
2011 Dodge
Caliber
2011 Dodge Caliber
$9,450