4521 New Glasgow Rd. Scottsville, KY 42164 270-618-5577
2013 Chevrolet
Equinox
2013 Chevrolet Equinox
$16,450
2013 GMC
Terrain
2013 GMC Terrain
$16,995
2013 Ford
Fusion
2013 Ford Fusion
$14,450
2013 Chevrolet
Equinox
2013 Chevrolet Equinox
$15,450
2009 Pontiac
Torrent
2009 Pontiac Torrent
$9,450
2015 Chevrolet
Cruze
2015 Chevrolet Cruze
$16,995